Ekomel Sp. z o.o. Oczyszczalnia ścieków

    • Inwestycje
  • 976

Budowa składowiska balastu - oczyszczalnia ścieków

Lokalizacja: ul. Zamiejska 1, 91-867 Łódź
Wartość: 700.000,00 zł